Age of Empires

AOE2_boxdesktop-1280x720Age of Empires är ett klassiskt strategispel som utgavs första gången till PC år 1997. Spelet utvecklades av det amerikanska datorspelsföretaget Ensamble Studios. I Age of Empires spelar man i form av olika civilisationer i början av människans historia, där tidsåldrarna utvecklas och därmed tekniken. Det går ut på att samla in nödvändiga medel för överlevnad och utveckling som exempelvis mat, sten, trä och guld och att bygga upp ett samhälle. Därefter kan man bygga upp en armé och försvara sig mot inkräktare eller inkräkta på andra.

Det går att spela som en mängd olika folkslag som alla har olika fördelar och nackdelar i form av exempelvis krigarnas skicklighet och styrka. Man kan spela antingen mot datorn i form av olika scenarion eller mot andra spelare eller kompisar online.

Spelet blev en enorm succé och det har kommit en hel del uppföljare, expansioner och spinoffs. Det mest populära Age of Empires -spelet är troligtvis Age of empires II (2) som utkom 1999 och spelas flitigt än idag på internet. Till Age of Empires finns det två uppföljare till PC som var och en har en mängd olika expansioner. Det har även utkommit brädspelsvarianter och versioner till mobil, pocket pc och Nintendo DS.

År 2002 utkom en spinoff till spelserien som heter Age of Mythology som har stora likheter med Age of Empires men som istället för att utgå från olika civilisationer utgår från olika mytologier. Därigenom blir det ett större fokus på olika gudar och de olika mytologierna har olika egenskaper. Man kan spela med mytologier som den nordiska mytologin, den grekiska och den egyptiska. Age of Mythology har även precis som Age of Empires olika typer av expansions.

Trots spelseriens succé har det ännu inte utkommit någon fyra. De senaste åren har istället inriktats på utveckling och expansioner av Age of Empires II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *